ผลงานของเรา

โครงการ FTA/AEC สัญจรขับเคลื่อนความรู้สู่เยาวชน 2017 – จ.สุราษฎร์ธานี

Posted in Gallery ภาพกิจกรรม, กิจกรรม Roadshow ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์โครงการ.