บริษัท อิเมจิค ออแกไนเซอร์ จำกัด

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 80/79 อาคารป.ธนาทาวเวอร์ 1 ซ.ลาดพร้าว 58/1
ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ / โทรสาร 02-933-6873
มือถือ 086-491-5161
อีเมล์ : imagic.org@gmail.com / info@imagic.co.th
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0-1055-5507-8756