///การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ในโครงการติดอาวุธทางการตลาดฯ โดย กระทรวงพาณิชย์ และ เซ็นทรัลกรุ๊ป (2558)