///การประกวดรอบแรก กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดเชียงใหม่ (2558)

การประกวดรอบแรก กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดเชียงใหม่ (2558)