///การแข่งขันหุ่นยนต์บิน “ภารกิจท้าทายวิศวกรรมอากาศยาน” โดย FM99 ร่วมกับ กองทัพอากาศ (2556)

การแข่งขันหุ่นยนต์บิน “ภารกิจท้าทายวิศวกรรมอากาศยาน” โดย FM99 ร่วมกับ กองทัพอากาศ (2556)