///กิจกรรมอบรมนอกสถานที่ สนง.ประกันสังคม (2556) @ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่กิจกรรมอบรมนอกสถานที่ สนง.ประกันสังคม (2556)

กิจกรรมอบรมนอกสถานที่ สนง.ประกันสังคม (2556) @ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่กิจกรรมอบรมนอกสถานที่ สนง.ประกันสังคม (2556)