///งานสัมมนา “Follow Your Dreams… Thai Entrepreneurs Go Global” 2014 โดยคณะ BUSEM ม.กรุงเทพ (2557)

งานสัมมนา “Follow Your Dreams… Thai Entrepreneurs Go Global” 2014 โดยคณะ BUSEM ม.กรุงเทพ (2557)