///งานแถลงข่าวและโปรโมต Skyscanner – Land of Smile Campaign (2557)