/, กิจกรรมการประกวดรูปแบบต่างๆ, งานสัมมนา เสวนา และการประชุมวิชาการ/งาน “การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้ประกอบการ SME และ OTOP ครั้งที่ 2”

งาน “การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้ประกอบการ SME และ OTOP ครั้งที่ 2”