///จัดกิจกรรมนอกสถานที่ @ ลมทะเลชาเล่ย์รีสอร์ท ระยอง โดย USO กสทช. (2557)

จัดกิจกรรมนอกสถานที่ @ ลมทะเลชาเล่ย์รีสอร์ท ระยอง โดย USO กสทช. (2557)