///ตลาดประชารัฐเพื่อประชาชน วัดพระยาสุเรนทร์ กทม. (2559)

ตลาดประชารัฐเพื่อประชาชน วัดพระยาสุเรนทร์ กทม. (2559)