///นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ และนิทรรศการ 720 ปี เมืองเชียงใหม่ (2559)

นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ และนิทรรศการ 720 ปี เมืองเชียงใหม่ (2559)