บูธกิจกรรม “Thailand Northern food Valley for ASEAN” (2559)