///พิธีเปิดงาน “พม. ตลาดน้ำใจ วิถีไทยผดุง” โอกาส เกียรติ กำลังใจ คนไทยรักและเกื้อกูลกัน

พิธีเปิดงาน “พม. ตลาดน้ำใจ วิถีไทยผดุง” โอกาส เกียรติ กำลังใจ คนไทยรักและเกื้อกูลกัน