///พิธีเปิด-ปิด กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 (2557) “ศรีสะเกษเกมส์”

พิธีเปิด-ปิด กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 (2557) “ศรีสะเกษเกมส์”