แถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง Thor 2 โดย Major (2556)