///แถลงข่าว และ กิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์บิน โดย FM 99 และ SeaGate (2556)

แถลงข่าว และ กิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์บิน โดย FM 99 และ SeaGate (2556)