//กิจกรรมการประกวดรูปแบบต่างๆ

จัดงาน ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ สุขก๋าย เย็นใจ๋ มหาสงกรานต์” ประจำปี ๒๕๕๘ โดย อบจ.เชียงใหม่

2019-03-12T15:02:52+07:00มีนาคม 29th, 2018|กิจกรรมการประกวดรูปแบบต่างๆ, งานเทศกาล ประเพณี และวัฒนธรรม|

อีกหนึ่งผลงานของเรา.. จัดงาน ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ สุขก๋าย เย็นใจ๋ มหาสงกรานต์” ประจำปี ๒๕๕๘ โดย อบจ.เชียงใหม่ [...]

ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ระดับ กทม. โดยกรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม (2557)

2019-03-15T10:54:50+07:00มกราคม 16th, 2017|กิจกรรมการประกวดรูปแบบต่างๆ|

อีกหนึ่งผลงานของเรา.. ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ระดับ กทม. โดยกรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม (2557) ขอบคุณลูกค้าใจดี .... ที่ให้โอกาสเราได้รับใช้ครับ ใครสนใจผลงานของเรา [...]

จัดประกวดเส้นไหมผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม 2558

2019-03-15T11:31:55+07:00มกราคม 16th, 2017|กิจกรรมการประกวดรูปแบบต่างๆ|

อีกหนึ่งผลงานของเรา.. จัดประกวดเส้นไหมผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม 2558 ขอบคุณลูกค้าใจดี .... ที่ให้โอกาสเราได้รับใช้ครับ ใครสนใจผลงานของเรา ต้องการใช้บริการจัดงานอีเว้นท์ เราพร้อมครับ สำหรับงานทุกประเภท [...]

จัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย สานใจ สานรัก และการแสดงภูมิปัญญาการละเล่นพื้นบ้านไทย 4 ภาค ประจำปี 2558

2019-03-15T11:49:45+07:00มกราคม 16th, 2017|กิจกรรมการประกวดรูปแบบต่างๆ|

อีกหนึ่งผลงานของเรา.. จัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย สานใจ สานรัก และการแสดงภูมิปัญญาการละเล่นพื้นบ้านไทย 4 ภาค ประจำปี 2558 ขอบคุณลูกค้าใจดี [...]

การแข่งขันหุ่นยนต์บิน “ภารกิจท้าทายวิศวกรรมอากาศยาน” โดย FM99 ร่วมกับ กองทัพอากาศ (2556)

2019-03-15T14:39:25+07:00มกราคม 16th, 2017|กิจกรรมการประกวดรูปแบบต่างๆ|

อีกหนึ่งผลงานของเรา.. การแข่งขันหุ่นยนต์บิน “ภารกิจท้าทายวิศวกรรมอากาศยาน” โดย FM99 ร่วมกับ กองทัพอากาศ (2556) ขอบคุณลูกค้าใจดี .... [...]

จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2558 โดย อบจ.เชียงใหม่ (2558)

2019-03-15T14:54:41+07:00มกราคม 16th, 2017|กิจกรรมการประกวดรูปแบบต่างๆ|

อีกหนึ่งผลงานของเรา.. จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2558 โดย อบจ.เชียงใหม่ (2558) ขอบคุณลูกค้าใจดี .... ที่ให้โอกาสเราได้รับใช้ครับ [...]

กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ (2559)

2019-03-08T13:23:35+07:00ตุลาคม 14th, 2016|Gallery ภาพกิจกรรม, กิจกรรมการประกวดรูปแบบต่างๆ|

อีกหนึ่งผลงานของเรา.. กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ 2559 ขอบคุณลูกค้าใจดี .... ที่ให้โอกาสเราได้รับใช้ครับ ใครสนใจผลงานของเรา ต้องการใช้บริการจัดงานอีเว้นท์ เราพร้อมครับ สำหรับงานทุกประเภท [...]

PTT Sport inspiration 2016

2019-03-08T14:48:33+07:00กันยายน 16th, 2016|Gallery ภาพกิจกรรม, กิจกรรมการประกวดรูปแบบต่างๆ|

อีกหนึ่งผลงานของเรา.. PTT Sport inspiration 2016 ขอบคุณลูกค้าใจดี .... ที่ให้โอกาสเราได้รับใช้ครับ ใครสนใจผลงานของเรา ต้องการใช้บริการจัดงานอีเว้นท์ [...]

การประกวดเส้นไหมผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม (2559)

2019-03-08T15:54:03+07:00กรกฎาคม 21st, 2016|Gallery ภาพกิจกรรม, กิจกรรมการประกวดรูปแบบต่างๆ|

อีกหนึ่งผลงานของเรา.. การประกวดเส้นไหมผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม (2559) ขอบคุณลูกค้าใจดี .... ที่ให้โอกาสเราได้รับใช้ครับ ใครสนใจผลงานของเรา ต้องการใช้บริการจัดงานอีเว้นท์ เราพร้อมครับ สำหรับงานทุกประเภท [...]

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดเชียงใหม่ (2559)

2019-03-13T11:13:46+07:00มิถุนายน 27th, 2016|Gallery ภาพกิจกรรม, กิจกรรมการประกวดรูปแบบต่างๆ|

อีกหนึ่งผลงานของเรา.. กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดเชียงใหม่ (2559) ขอบคุณลูกค้าใจดี .... ที่ให้โอกาสเราได้รับใช้ครับ ใครสนใจผลงานของเรา ต้องการใช้บริการจัดงานอีเว้นท์ เราพร้อมครับ สำหรับงานทุกประเภท [...]

กิจกรรมในโครงการ To be No1 จังหวัดเชียงใหม่ (2558)

2019-03-06T17:31:03+07:00กันยายน 6th, 2015|Gallery ภาพกิจกรรม, กิจกรรมการประกวดรูปแบบต่างๆ|

อีกหนึ่งผลงานของเรา.. กิจกรรมในโครงการ To be No1 จังหวัดเชียงใหม่ ขอบคุณลูกค้าใจดี .... ที่ให้โอกาสเราได้รับใช้ครับ ใครสนใจผลงานของเรา [...]

งาน “การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้ประกอบการ SME และ OTOP ครั้งที่ 2”

2019-03-06T17:16:08+07:00กันยายน 3rd, 2015|Gallery ภาพกิจกรรม, กิจกรรมการประกวดรูปแบบต่างๆ, งานสัมมนา เสวนา และการประชุมวิชาการ|

อีกหนึ่งผลงานของเรา.. งาน "การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้ประกอบการ SME และ OTOP ครั้งที่ 2" ขอบคุณลูกค้าใจดี .... [...]