//พิธีมอบรางวัล

พิธีมอบรางวัล 94Ki Quality Award @ บริษัท นิวสมไทยมอเตอร์เวอร์ค จำกัด

2019-03-08T13:41:01+07:00มิถุนายน 12th, 2018|Gallery ภาพกิจกรรม, พิธีมอบรางวัล|

อีกหนึ่งผลงานของเรา.. พิธีมอบรางวัล 94Ki Quality Award @ บริษัท นิวสมไทยมอเตอร์เวอร์ค จำกัด ขอบคุณลูกค้าใจดี [...]

พิธีเปิดศูนย์ให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ 1323

2019-03-12T15:26:58+07:00มีนาคม 29th, 2018|พิธีมอบรางวัล|

อีกหนึ่งผลงานของเรา.. พิธีเปิดศูนย์ให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ 1323 ขอบคุณลูกค้าใจดี .... ที่ให้โอกาสเราได้รับใช้ครับ ใครสนใจผลงานของเรา ต้องการใช้บริการจัดงานอีเว้นท์ เราพร้อมครับ สำหรับงานทุกประเภท [...]

Suvarnabhumi Service Excellence 2016

2019-03-12T15:38:30+07:00มีนาคม 29th, 2018|พิธีมอบรางวัล|

อีกหนึ่งผลงานของเรา.. Suvarnabhumi Service Excellence 2016 ขอบคุณลูกค้าใจดี .... ที่ให้โอกาสเราได้รับใช้ครับ ใครสนใจผลงานของเรา ต้องการใช้บริการจัดงานอีเว้นท์ [...]

มหกรรมรวมพลังต่อต้านยาเสพย์ติด “Bangkok Clear” โดย กทม. (2556)

2019-03-18T16:58:47+07:00มกราคม 12th, 2017|พิธีมอบรางวัล|

อีกหนึ่งผลงานของเรา.. มหกรรมรวมพลังต่อต้านยาเสพย์ติด “Bangkok Clear” โดย กทม. (2556) ขอบคุณลูกค้าใจดี .... ที่ให้โอกาสเราได้รับใช้ครับ [...]

พิธีมอบรางวัล “ข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน” (2558)

2019-03-08T16:11:35+07:00พฤษภาคม 12th, 2016|Gallery ภาพกิจกรรม, พิธีมอบรางวัล|

อีกหนึ่งผลงานของเรา.. พิธีมอบรางวัล “ข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน” (2558) ขอบคุณลูกค้าใจดี .... ที่ให้โอกาสเราได้รับใช้ครับ ใครสนใจผลงานของเรา ต้องการใช้บริการจัดงานอีเว้นท์ เราพร้อมครับ [...]

งาน “วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2559”

2019-03-13T13:19:10+07:00พฤษภาคม 2nd, 2016|Gallery ภาพกิจกรรม, งานสัมมนา เสวนา และการประชุมวิชาการ, พิธีมอบรางวัล|

อีกหนึ่งผลงานของเรา.. งาน "วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2559" ขอบคุณลูกค้าใจดี .... ที่ให้โอกาสเราได้รับใช้ครับ ใครสนใจผลงานของเรา ต้องการใช้บริการจัดงานอีเว้นท์ เราพร้อมครับ [...]

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ (2558)

2019-03-07T11:09:01+07:00ธันวาคม 16th, 2015|Gallery ภาพกิจกรรม, พิธีมอบรางวัล|

อีกหนึ่งผลงานของเรา.. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ 2558 ขอบคุณลูกค้าใจดี .... ที่ให้โอกาสเราได้รับใช้ครับ ใครสนใจผลงานของเรา ต้องการใช้บริการจัดงานอีเว้นท์ เราพร้อมครับ สำหรับงานทุกประเภท [...]

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะอนุกรรมการ “โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปี 2558”

2019-03-06T18:00:41+07:00กันยายน 18th, 2015|Gallery ภาพกิจกรรม, พิธีมอบรางวัล|

อีกหนึ่งผลงานของเรา.. การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะอนุกรรมการ "โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปี 2558" ขอบคุณลูกค้าใจดี .... ที่ให้โอกาสเราได้รับใช้ครับ ใครสนใจผลงานของเรา ต้องการใช้บริการจัดงานอีเว้นท์ [...]

พิธีมอบรางวัล การดำเนินงานมาตรการป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน (2557)

2019-03-05T16:45:20+07:00ธันวาคม 23rd, 2014|Gallery ภาพกิจกรรม, พิธีมอบรางวัล|

อีกหนึ่งผลงานของเรา.. พิธีมอบรางวัล การดำเนินงานมาตรการป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน (2557) ขอบคุณลูกค้าใจดี .... ที่ให้โอกาสเราได้รับใช้ครับ  ใครสนใจผลงานของเรา ต้องการใช้บริการจัดงานอีเว้นท์ เราพร้อมครับ [...]