พิธีมอบรางวัล

//พิธีมอบรางวัล

พิธีมอบรางวัล 94Ki Quality Award @ บริษัท นิวสมไทยมอเตอร์เวอร์ค จำกัด

2018-06-12T03:28:01+00:00มิถุนายน 12th, 2018|Gallery ภาพกิจกรรม, พิธีมอบรางวัล|

พิธีเปิดศูนย์ให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ 1323

2018-09-06T03:48:13+00:00มีนาคม 29th, 2018|พิธีมอบรางวัล|

มหกรรมรวมพลังต่อต้านยาเสพย์ติด “Bangkok Clear” โดย กทม. (2556)

2018-05-23T04:45:56+00:00มกราคม 12th, 2017|พิธีมอบรางวัล|

พิธีมอบรางวัล “ข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน” (2558)

2018-05-23T04:46:17+00:00พฤษภาคม 12th, 2016|Gallery ภาพกิจกรรม, พิธีมอบรางวัล|

งาน “วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2559”

2018-05-23T04:46:17+00:00พฤษภาคม 2nd, 2016|Gallery ภาพกิจกรรม, งานสัมมนา เสวนา และการประชุมวิชาการ, พิธีมอบรางวัล|

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ (2558)

2018-05-23T04:46:18+00:00ธันวาคม 16th, 2015|Gallery ภาพกิจกรรม, พิธีมอบรางวัล|

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะอนุกรรมการ “โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปี 2558”

2018-05-23T04:46:18+00:00กันยายน 18th, 2015|Gallery ภาพกิจกรรม, พิธีมอบรางวัล|

พิธีมอบรางวัล การดำเนินงานมาตรการป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน (2557)

2018-05-23T04:46:30+00:00ธันวาคม 23rd, 2014|Gallery ภาพกิจกรรม, พิธีมอบรางวัล|