//พิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬา และการจัดแข่งขันกีฬาต่างๆ

จัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย สานใจ สานรัก และการแสดงภูมิปัญญาการละเล่นพื้นบ้านไทย 4 ภาค ประจำปี 2557

2018-05-23T04:45:39+00:00มกราคม 13th, 2017|พิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬา และการจัดแข่งขันกีฬาต่างๆ|

พิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร “ช้างน้อยเกมส์” ครั้งที่ 29 (2559)

2018-05-23T04:46:09+00:00กรกฎาคม 26th, 2016|Gallery ภาพกิจกรรม, พิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬา และการจัดแข่งขันกีฬาต่างๆ|

พิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 33 (2559) “กรุงเทพเกมส์”

2018-05-23T04:46:17+00:00มกราคม 24th, 2016|Gallery ภาพกิจกรรม, พิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬา และการจัดแข่งขันกีฬาต่างๆ|

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 33 (2559) “กรุงเทพเกมส์”

2018-05-23T04:46:17+00:00มกราคม 13th, 2016|Gallery ภาพกิจกรรม, พิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬา และการจัดแข่งขันกีฬาต่างๆ|

พิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (2558) เขตการแข่งขันกีฬาภาคที่ 5 “ล้านนาเกมส์“

2018-05-23T04:46:18+00:00พฤศจิกายน 24th, 2015|Gallery ภาพกิจกรรม, พิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬา และการจัดแข่งขันกีฬาต่างๆ|