ออกแบบและผลิตงานนิทรรศการ

//ออกแบบและผลิตงานนิทรรศการ

จัดทำอุโมงค์นิทรรศการ พันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ งานประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 24 โดย กรมประมง (2555)

2018-05-23T04:46:08+00:00มกราคม 12th, 2017|ออกแบบและผลิตงานนิทรรศการ|

นิทรรศการความปลอดภัย สำนักมาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัย AOT (2559)

2018-05-23T04:46:09+00:00สิงหาคม 29th, 2016|Gallery ภาพกิจกรรม, ออกแบบและผลิตงานนิทรรศการ|

นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ และนิทรรศการ 720 ปี เมืองเชียงใหม่ (2559)

2018-05-23T04:46:18+00:00มกราคม 7th, 2016|Gallery ภาพกิจกรรม, ออกแบบและผลิตงานนิทรรศการ|